Indekskontrakter - misligholdelse

Har du indekskontrakter i et pengeinstitut, kan du forvente, at udbetalingsperioden bliver væsentligt kortere end de 10 eller 15 år, du er blevet stillet i udsigt.

Indekskontrakt.dk er en forening, der arbejder for, at medlemmerne skal have opfyldt  kontrakten, der stiller en udbetalingsperiode på 10 eller 15 år i udsigt. Dog kan udbetalingsperioden blive længere eller kortere.  Vi er bekendt med, at udbetalingsperioden generelt bliver afkortet med 2 til 5 år, og vi nægter at tro på, at det har været intentionen med loven. Klik her

Vi skal have afdækket mulighederne for, at vi får opfyldt kontrakten. Skal det ske med en retssag,  individuelle klager til Forbrugerombudsmand/Pengeinstitutankenævn/Folketingets Ombudsmand eller andet?

Det er et krævende arbejde, og vi er pt. 3 frivillige, der er aktive med at skaffe medlemmer, administrere og undersøge mulighederne. Vi har indset, at vi ikke kan klare dette arbejde alene, men må have professionel hjælp. Det kræver midler.

Vi opfordrer til, at du melder dig ind i Indekskontrakt.dk, så vi kan få penge til arbejdet, da det ellers må stoppe.  Indmeldelsen koster 1.000 kroner og kontingentet er på 200 kroner om året. For de penge deltager du i et arbejde, der har til formål at undgå, at du skal tabe statens indekstillæg, der let kan løbe op i 100.000 kroner.

Ophører foreningen, vil du få dine penge retur, fratrukket dokumenterede omkostninger.

At lade stå til kan koste dyrt. Det viser flere forlig, fx Jyske Banks forlig med Forbrugerombudsmanden om bankens salg af Hedgefond værdipapirer. De, der var medlem af foreningen til etablering af gruppesøgsmål og andre aktive, blev omfattet af forliget, mens ikke aktive intet fik.

Har du kompetencer, fx erfaring med administration af medlemskartotek, hjemmesider, sociale medier som Facebook, og du er parat til at give en hånd med, må du meget gerne melde dig.

Send en mail til info@indekskontrakt.dk og vi sender dig oplysninger om, hvordan du bliver medlem.

Tom Andersen                                                                                                        
Formand                                                                                                      
                                                                           

Henvendelser bedes i videst muligt omfang sendt til: info@indekskontrakt.dk Vi kan besvare henvendelser om spørgsmål om medlemskab, men vi har på nuværende tidspunkt  ikke ressourcer til at yde rådgivning eller til lange  mailbesvarelser og telefonsamtaler.

 

Opdateret sidst: August 2015